Tlačová správa: Rusíni chcú Zákon o národnostných menšinách. Privítali by aj menšinové samosprávy

Posted by & filed under .

Rusíni chcú Zákon o národnostných menšinách. Privítali by aj menšinové samosprávy

Prešov, 29. júna 2013

V Prešove sa v sobotu 29. júna konalo 6. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Okrem privítania vzácneho hosťa, ktorým bol významný historik a karpatorusinista, profesor Torontskej univerzity v Kanade, Paul Robert Magocsi, sa Rusíni venovali pripomienkovaniu a schvaľovaniu prvých návrhov Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, tentoraz v oblastiach legislatívy, školstva, samospráv a regionálneho rozvoja.

Rusíni zjednotení v platforme pod názvom Okrúhly stôl Rusínov Slovenska hodnotia negatívne to, že funkcia splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a ľudské práva má momentálne slabú politickú a výkonnú pozíciu a viac by im vyhovoval predošlý stav, kedy bol za národnostné menšiny zodpovedný podpredseda vlády pre národnostné menšiny. Považujú tiež za vhodné, aby bola agenda národnostných menšín oddelená od agendy ľudských práv. Keďže národnostné menšiny tvoria na Slovensku 15% z celkového počtu obyvateľov, mala by im k tomu prislúchať aj patričná pozornosť.

V rámci legislatívnych návrhov, ktoré dnes OSRS pripomienkoval, bol aj návrh Zákona o národnostných menšinách a Zákona o financovaní národnostných menšín. Keďže je v Ústave Slovenskej republiky garantované právo národnostných menšín spolupodieľať sa na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú, je poľutovaniahodné, že dodnes neexistujú základné zákony, ktoré by umožnili reálne naplnenie tohto práva. Podobné zákony existujú v okolitých krajinách už celé roky. Prijatie takýchto zákonov by bolo len pretavením ústavného práva do praxe. Rusíni by tiež privítali, ak by sa na Slovensku podarilo presadiť menšinové samosprávy. Takéto samosprávy poznajú napríklad v susednom Maďarsku alebo v Srbsku. Menšinové samosprávy by tak mohli zriaďovať a financovať menšinové kultúrne spolky, školy, periodiká, organizovať kultúrne podujatia, a zastupovať menšinu vo vzťahu k ostatným orgánom miestnej a regionálnej samosprávy a štátnej správy. Systém menšinových samospráv by umožnil udržiavať svoje kultúrne a vzdelávacie aktivity i v takých prípadoch, kde kvôli malému počtu príslušníkov národnostnej menšiny v obciach a mestách nie sú zastúpené tieto menšiny v miestnej a regionálnej samospráve.

Vážnou témou, ktorou sa OSRS zaoberal, bola aj problematika rusínskeho školstva. Členovia sa okrem prejednávania legislatívnych návrhov v tejto oblasti dohodli aj na tom, že podporia rozvoj rusínskeho školstva formou mediálnej kampane, v ktorej sa oslovia zriaďovatelia škôl, riaditelia škôl, ale aj rusínski rodičia. Kampaň bude vysvetľovať, že vzdelávanie sa v materinskom jazyku je právo každého človeka a nie je to vec, ktorej je potrebné sa báť. Práve naopak. Môže to pre samotné deti, školu či obec priniesť aj určité výhody.

Peter Medviď, hovorca OSRS