Tlačová správa: Rusíni zasadali vo Svidníku. Na kandidujúcich vo voľbách do VÚC budú mať svoje požiadavky

Posted by & filed under .

Rusíni zasadali vo Svidníku. Na kandidujúcich vo voľbách do VÚC budú mať svoje požiadavky

Svidník, 25. mája 2013

V sobotu sa konalo piate zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Rusínski aktivisti sa tentoraz stretli vo Svidníku, aby svojou prítomnosťou vyjadrili podporu Festivalu kultúry Rusínov Slovenska, ktorého prvý ročník sa odohrával práve v meste pod Duklou.

Prvá časť zasadnutia bola sviatočná. OSRS prišli pozdraviť vzácni hostia, medzi ktorými bol Ďura Papuga zo Srbska – predseda Svetového kongresu Rusínov, Milomir Šajtoš – podpredseda organizácie Ruska Matka z Vojvodiny, domáci primátor Ján Holodňák či prednosta Mestského úradu vo Svidníku Vladimír Šandala. Potom už nasledovala pracovná časť, v ktorej OSRS, medzi iným, riešil otázku budúcnosti rusínskeho múzejníctva, ale aj blížiace sa voľby do VÚC.

Keďže väčšina občanov SR, ktorí sa v sčítaní obyvateľstva v roku 2011 prihlásili k rusínskej národnosti, žije na území Prešovského samosprávneho kraja, podmienky ich života a zabezpečenie ich občianskych práv závisí i od regionálnej samosprávy na úrovni Vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja (VÚC PSK), nielen od politiky centrálnych orgánov štátu. Zastupiteľstvo VÚC PSK, Predseda PSK  a Úrad PSK disponujú kompetenciami, ktoré môžu prispieť k rozvoju rusínskej národnostnej menšiny v SR. Ide najmä o kompetencie v oblasti správy stredného školstva, kultúrnych zariadení, dopravnej infraštruktúry (s výnimkou diaľnic), sociálnych služieb, stavebného a živnostenského podnikania a pod. Predsedovia samosprávnych krajov a poslanci regionálnych zastupiteľstiev budú volení v novembri 2013. K volebným urnám pôjdu i občania rusínskej národnosti. OSRS sa preto obráti na všetkých kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o pozíciu predsedu PSK a poslanecké mandáty v Zastupiteľstve PSK vo voľbách v novembri 2013, rovnako ako i politické subjekty, ktoré ich budú nominovať, aby vo svojom volebnom programe i výkone funkcií po voľbách zohľadnili základné požiadavky Rusínov. Len na základe osvojenia si rusínskych požiadaviek a ich zaradenia do volebného programu bude možné zo strany OSRS vyjadriť podporu jednotlivým kandidátom. Požiadavky, s ktorými Rusíni oslovia kandidujúcich, OSRS zaradil do piatich oblastí: programovej, inštitucionálnej, kultúry, jazyka a školstva a taktiež oblasť rozvoja malých obcí. V oblasti kultúry chce OSRS jednoznačne presadzovať to, aby dve profesionálne rusínske umelecké telesá, ktorými sú Divadlo Alexandra Duchnoviča a Poddukelský umelecký ľudový súbor, prešli zo zriaďovateľskej pôsobnosti PSK späť pod Ministerstvo kultúry SR.

Kultúry Rusínov sa týkal aj druhý vážny bod programu, ktorým bola otázka riešenia budúcnosti rusínskeho múzejníctva na Slovensku. K téme sa vyjadrili Ján Kaliňák, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rusínsku národnostnú menšinu a Oľga Glosíková, riaditeľka Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove. OSRS vyjadruje v tejto téme nesúhlas s prezentáciou rusínskeho zbierkového fondu nachádzajúceho sa v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako zbierky ukrajinskej kultúry, a žiada o zásadnú nápravu.

Najbližšie zasadnutie, na ktorom by sa mala riešiť vážna problematika schválenia programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny, si OSRS dohodol na 29. júna 2013 v Prešove.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS