Ерб – Erb

Posted by .

Erb Rusínov

Počas prvej Československej republiky (1918 – 1939) to bol erb Podkarpatskej Rusi ako jej časti, v súčasnosti je erbom Rusínov na celom svete.

POPIS ERBU (blazón): Štiepený štít, v pravom modrom poli tri zlaté brvná (laty), v ľavom striebornom poli červený vztýčený medveď.

Medveď symbolizuje Karpaty, tri zlaté brvná sú symbolom troch riek: Uh, Latorica a Tisa.

Ерб Русинів

За першой Чеськословенськой републікы (1918 – 1939) быв то ерб Підкарпатьской Руси, як єй части, в сучасности є ербом Русинів у цілім світї.

ПОПИС ЕРБУ (блазон): Щіпеный щит, в правым синїм полю трі золоты брвна (латы), в лївым стріберным полю червеный взтиченый медвідь.

Медвідь сімболізує Карпаты, три золоты брвна суть сімболом тріёх рік: Уж, Латоріця і Тіса.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *