Представителі Русинів на Міністерстві загранічных діл

Posted by & filed under , .

Кінцьом апріля 2021-го року звернув ся писмом з просьбов о стрічу председа Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС) Петро Штефаняк на Міністерство загранічных діл і европскых справ Словацькой републікы.

Міністер Іван Корчок повірив стрічов державного секретаря резорту діпломації Інґрід Броцькову, котра є єдночасно і членков Рады влады Словацькой републікы про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность. Стріча з представителями Русинів одбыла ся в середу 5-го мая 2021-го року.

Обговорили ся меншыновы права дома в загранічу

На Міністерстві загранічных діл і европскых справ брали за Русинів участь председа ОСРС Петро Штефаняк, далше Мілан Ян Піліп, підпредседа Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады Словацькой републікы про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность, котрый є єдночасно і председом Уряду про Словаків жыючіх в загранічу, а Петро Медвідь, член народностного выбору за Русинів і член порадного орґану з вопросів народностных меншын презіденткы Словацькой републікы Зузаны Чапутовой.

Резорт діпломації є актівным субєктом мултілатералного, але і внутрішньодержавного процесу імплементації обовязків Словацькой републікы в людьскоправній области, планує і наставліня нового формату підпоры охраны людьскых прав і посередництвом проєктовой співпраці.

Представителі Русинів познакомили Інґрід Броцькову, як єдну із найвысшых представителів міністерства, але і далшых робітників міністерства, котры брали участь на робочій стрічі, о історічных аспектах русиньского народа, але і о сучасности, успіхах за остатніх веце як 30 років, але і проблемах, з котрыма ся Русины по 1989-ім році, коли ся знова могли приголосити ку свому народу, стрічають на Словакії і в далшых країнах.

Через Русинів участны дістали ся в діскусії ку шыршій проблематіці просаджованя людьскых прав і прінціпів демокрації і правной державы в загранічній політіці, як і ку вопросу поставліня народностных меншын і етнічных ґруп на Словакії, і в далшых країнах середньой і выходной Европы. Продіскутовали ся і вопросы охраны людьскых прав і правной державы, котры суть ключовыма крітеріями при просаджованю загранічнополітічных інтересів Словацькой републікы.

Русины суть лоялны жытелі своїх країн

Русины на стрічі підкреслили, же суть лоялныма гражданами своїх держав, же суть про них тоты державы домовом. Кедьже не мають іншу свою, такзвану домовску державу, їх домовскыма державами суть тоты, де жыють, ці то є Словакія, Польща, Україна або далшы країны, в котрых жыє русиньска комуніта. І зато звернули увагу на то, же є потрібне, жебы внутрішня і загранічна політіка тых держав думала і на Русинів, на їх права і потребы.

На стрічі представителі Русинів потвердили, же европска інтеґрація є барз хосеннов про народы як Русины, розсіяны до дакілько держав, бо якраз Европска унія, Шенґеньскый простор забезпечують безпроблемовы контакты і співпрацу русиньскых комуніт в окремых державах.

Председа ОСРС Петро Штефаняк передав гостительці стрічі подарунок од Русинів – книжкы Мала історія Русинів од Івана Попа і Хырбетом ку горам од Павла Роберта Маґочія. Участны ся попрощали з тым, же у вопросі просаджованя людьскых і меншыновых прав будуть далше комуніковати.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *