Tlačová správa: Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo

Posted by & filed under .

Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo

Prešov, 3. mája 2015

Počas víkendu sa v Prešove uskutočnilo 15. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Platforma si zvolila aj nové predsedníctvo.

Zasadnutie začalo v sobotu slávnostnou časťou. Členovia OSRS  sa stretli pri pamätníku Alexandra Duchnoviča, kde položili kvety, aby si tak uctili 150. výročie smrti tohto najväčšieho národného buditeľa karpatských Rusínov. Potom už program pokračoval tradične pracovnou časťou.

Najdôležitejšou časťou 15. zasadnutia OSRS bolo schválenie Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, dokumentu, na ktorom pracovali členovia od začiatku svojej činnosti v roku 2012. Program rozvoja má okrem preambuly päť častí – Národnostná samospráva, Školstvo, Kultúra, Inštitúcie, Obce a mestá. Za vypracovanie jednotlivých častí boli zodpovední garanti jednotlivých komisií, ktoré boli pri OSRS zriadené. Hlavným koordinátorom dokumentu bol prvý predseda a súčasný člen OSRS Alexander Duleba. Tento dokument má byť programom Rusínov na nasledujúcich 10 až 20 rokov a má zabezpečiť rozvoj rusínskej národnostnej menšiny a spomalenie asimilácie. Samostatným doplnením tohto programu bude návrh Zákona o národnostných menšinách z dielne OSRS, ktorý chcú dať Rusíni na verejnú celospoločenskú diskusiu s cieľom hľadať čo najširšiu občiansku a politickú podporu pre prijatie zákona, ktorý dodnes Slovenskej republike vo vzťahu k menšinám chýba. Časť z tohto zákona sa nachádza aj v prvej časti schváleného programu a pojednáva o národnostnej samospráve, ktorá by mala byť čisto v oblasti kultúry a národnostného školstva, nejde teda o územné samosprávy.

Po roku si OSRS volil aj nové predsedníctvo. Funkciu predsedu si po roku znova obhájil Andrej Liga, právnik žijúci v Prešove. Ďalšími členmi predsedníctva sú: tajomník Milan Pilip, hovorca Peter Medviď, zástupca za kolektívnych členov Ľuba Kráľová (O. z. Kolysočka – Kolíska), zástupca za individuálnych členov Peter Jurčišin. Členmi predsedníctva ex offo sú členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Milan Mňahončák a Ján Lipinský.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS

(Viac informácií na www.pilip.sk)