Tlačová správa: Stanovisko OSRS k neodvysielaniu gréckokatolíckej sv. liturgie v RTVS

Posted by & filed under .

Stanovisko OSRS k neodvysielaniu gréckokatolíckej sv. liturgie v RTVS

Prešov, 23. januára 2015

V nedeľu 18. januára 2015 mala byť v Rádiu Regína odvysielaná sv. liturgia z prešovského gréckokatolíckeho chrámu. RTVS však liturgiu neodvysielala kvôli námietkam voči obsahu kázne. Namiesto toho RTVS zaradila do vysielania rímskokatolícku sv. omšu.

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) považuje za problém krátenie vysielania v rusínskom jazyku vo vysielacom čase určenom pre rusínsku národnostnú menšinu. OSRS je toho názoru, že RTVS mala namiesto zrušenej gréckokatolíckej sv. liturgie zaradiť taký náhradný program, ktorý by bol odvysielaný v rusínskom jazyku.

OSRS považuje vysielanie televízie a rozhlasu v rusínskom jazyku za dôležité. To je navyše garantované Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorou je Slovenská republika viazaná.

V súvislosti s medializáciou tejto kauzy, OSRS odmieta spájanie rusínskych národnostných otázok s akoukoľvek agitáciou pred nastavajúcim referendom.

Andrej Liga, predseda OSRS

Milan Pilip, tajomník OSRS

 

Viac info: www.pilip.sk