Tlačová správa: Rusíni sa dnes zaoberali legislatívou. Hovorili aj o PUĽS-e

Posted by & filed under .

Rusíni sa dnes zaoberali legislatívou. Hovorili aj o PUĽS-e

Prešov, 28. júna 2014

V Prešove sa v sobotu uskutočnilo 12. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Rusíni sa najviac zaoberali legislatívou, ale vyjadrili aj svoj postoj k ďalšiemu osudu Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS), ktorý im nie je ľahostajný, pretože významným spôsobom prispieva k rozvoju rusínskej kultúry.

OSRS dnes na svojom zasadnutí dokončil pripomienkovanie časti pripravovaného návrhu Zákona o národnostných menšinách, ktorý je venovaný národnostným samosprávam. Návrh z dielne OSRS pripravoval garant pracovnej skupiny pre oblasť legislatívy a súčasný predseda platformy JUDr. Andrej Liga. Po dokončení celkového znenia zákona, bude návrh daný na verejnú diskusiu.

Rusínska platforma sa dnes zaoberala aj odvolaním svojho člena Vladimíra Marušina z funkcie riaditeľa PUĽS-u. Ten bol aj účastný na rokovaní OSRS a členom odpovedal na súvislosti so svojím odvolaním. Okrúhly stôl Rusínov Slovenska nezaujme pozíciu k tomu, či bol bývalý riaditeľ odvolaný právom alebo nie. Trvá však na tom, že rozhodovanie PSK vo veciach, ktoré sa týkajú rusínskej národnostnej menšiny, musí byť konzultované s jej zástupcami.  OSRS sa preto obráti listom na Ministerstvo kultúry SR a Prešovský samosprávny kraj, aby sa v budúcnosti takýto postup praktizoval. Rusíni budú naďalej žiadať aj to, aby PUĽS prešiel pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry.

Peter Medviď, tlačový hovorca OSRS

Viac info: www.pilip.sk