Reakcia rusínskych organizácií Lidovým novinám na článok o V. Biľakovi

Posted by & filed under , .

Reakcia rusínskych organizácií Lidovým novinám na článok o V. Biľakovi

Adresát: Redakce Lidových novin a serveru Lidovky.cz, Redakce PRAHA a PhDr. Zdeněk Doskočil PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.

Vážená redakcia Lidových novin, vážený pán redaktor Petr Zídek, vážený pán PhDr. Zdeněk Doskočil Ph.D. Reagujeme na článok, uverejnený dňa 7. februára 2014 vo víkendovej prílohe k Lidovým novinám (LN), ktorý pojednáva o nedávnom úmrtí vysokého komunistického funkcionára KSČ Vasiľa Biľaka. Autor článku Petr Zídek v tejto súvislosti urobil rozhovor s historikom Zdeňkom Doskočilom z Fakulty humanitných štúdií UK s veľmi konkrétnym záberom na osobu Vasiľa Biľaka. Nebudeme sa vyjadrovať na margo tendenčne zadávaných zavádzajúcich žurnalistických otázok, ktoré sa svojou plytkosťou miestami približujú k neserióznym médiám. Avšak nie je možné mlčať, pokiaľ je rusínska národnosť označovaná ako “primitívna”.

V danom rozhovore bolo uverejnené:

Vasiľ Biľak skutečně na první pohled působil primitivně. Trochu ho k tomu předurčoval i jeho rusínsky původ a nedobrá slovenština. 

V mene rusínskeho etnika (na Slovensku a v Čechách) vyjadrujeme svoje pobúrenie a protest. Ohradzujeme sa voči takémuto vyjadreniu. Mimoriadne negatívne vnímame dôsledky zverejnenia uvedeného citátu. Na jednej strane tieto slová vyšli z úst predstaviteľa jednej z najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií s dobrou povesťou nielen čo sa týka českého a slovenského kontextu a na strane druhej je tu médium (LN), ktoré zverejnením tohto vyjadrenia vysiela zavádzajúcu informáciu širokej verejnosti. Ďalší rozmer daného vyjadrenia na adresu rusínskeho etnika by mohol byť hodnotený už iba ako podpora prejavu diskriminácie menšiny, dehonestovanie národnosti, či ako šírenie národnostnej neznášanlivosti.

Chceme zdôrazniť, že našou snahou nie je obhajovať komunistické pozadie Vasiľa Biľaka, jeho skutky, činy, či dobu, v ktorej pôsobil. Na takéto zhodnotenie sú iní experti, ako napríklad odborník na dejiny socialistického Československa PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. Avšak čo sa hodnotenia etnika týka, bolo by prinajmenšom vhodné konzultovať klasifikáciu etnickej skupiny s odborníkom na túto problematiku. Tým by sa v budúcnosti dalo predísť podobným nepravdivým vyjadreniam a hanobeniu národnostnej menšiny, bez ohľadu na to, či k nej patria Vasiľ Biľak, alebo prof. Michail Baluďanský, Alexander Duchnovič, Andy Warhol, či Pavel Gojdič. Kvalita etnika predsa nie je závislá na konkrétnom predstaviteľovi a ani naopak, príslušnosť človeka k etniku nie je znakom jeho inteligencie. Určite budú LN, pán Zídek i pán Doskočil súhlasiť, že primitívnosť nemôže byť generalizovaná ako etnická črta a už vôbec nie výberovo, na základe vlastného, na faktoch nepodloženého úsudku. Pokiaľ však PhDr. Zdeňek Doskočil, PhD. disponuje vedeckými dôkazmi o primitívnosti rusínskeho etnika, na základe verejného obrazu Vasila Biľaka, radi sa s nimi oboznámime.

Sme pevne presvedčení, že v prípade rozhovoru pána Zídeka s pánom Doskočilom a v ňom citovaného vyjadrenia na adresu Rusínov sa jednalo o chybu a nie o úmysel. Z toho dôvodu žiadame o okamžitú nápravu tejto chyby, za použitia rovnakých prostriedkov, akými bola vygenerovaná (t.j. verejné ospravedlnenie na stránkach Lidových novin). Žiadame teda ospravedlnenie sa Rusínom za zverejnenie hanlivej formulácie, ktorá nemá nič spoločné s vedeckým prístupom a metodológiu odborných disciplín, ktoré sa touto problematikou môžu zaoberať.

Mgr. Zuzana Piptová, interný doktorand na Katedre histórie žien a rodu Filozofickej fakulty Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii (Bulharská republika)

Na vedomie: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny; Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation Bratislava a Praha; Český a slovenský helsinský výbor; redakciám RTVS, TA3, ČT a Český rozhlas

V Bratislave, Prešove a Prahe 20. 02.2014

Predseda molodŷ.Rusynŷ, raditeľ Rusyn Media
Ing. Peter Štefaňák, PhD.

Predseda Združenia inteligencie Rusínov Slovenska
Doc. MUDr. Michal Šteňo, CSc.

Predseda Rusínskej obrody na Slovensku
Vladimír Protivňák

Predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska
doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Predseda o.s. Rusíni.cz – rusínská iniciativa v ČR
Ing. Peter Derco