Флаґ – Vlajka

Posted by .

Vlajka Rusínov

Pomer strán vlajky je 2:3 porovnávajúc výšku k šírke. Najčastejšie používaný rozmer vlajky je 1000 mm výšky a 1500 mm šírky.

Vlajka sa vyťahuje na stožiar. Zástava je pevne spojená zo žrďou.

POPIS VLAJKY: Horná polovica modrá, dolná polovica rozdelená na biely a červený vodorovný pás. V strede vlajky je erb.

Modrá farba – je farbou hlbokého neba, zobrazuje panorámu karpatských hôr, nádej na lepšiu budúcnosť, farba rozvážnosti, sviežosti ducha aj tela, nekonečnej pracovitosti.

Biela farba – je tradičná umiernenosť, pohostinnosť, dobrosrdečnosť, tolerancia, pokoj, morálna a fyzická čistota, vysoká kultúra a prirodzená zmierlivosť Rusínov.

Červená farba – asociácia všetkého živého, krásneho, estetických ideálov Rusínov, symbol aktivizácie, prejav zdravia človeka.

Флаґ Русинів

Помир стран прапору є 2:3 порівнуючі вышку і шырьку, найчастїшый розмір є 1 000 мм вышка і 1 500 мм шырька.

Прапор ся бытягує на стожар. Застава є на певно споєна зо жрдём.

ПОПІС ФЛАҐА: Верхня половина синя, долна половиня роздїлєна на білый і червеный водоровный пас. В середінї прапору є ерб.

Синя фарба –  є фарба глубокого неба, перспектівне зображіня панорамы карпатьскых гор, сподїваня ся на лїпшу будучность, фарба розважности, свіжости духа і тїла, бесконечной робітности.

Біла фарба – є традічна міролюбность, погостинность, доброжычливость, толерантность, спокій, морална і фізічна чістота, высока култура і природный паціфізм Русинів.

Червена фарба – аосіціація вшыткого жывого, красного, естетічный ідеал Русинів, сімбол актівізації, прояв здоровя чоловіка.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *