Karpatská Rus

Posted by .

Karpatská Rus je domovom Rusínov. Rozprestiera sa na území 4 štátov: Slovenska (Prešovčina), Poľska (Lemkovina), Ukrajiny (Podkarpatská Rus) a Rumunska.