Posts Categorized: Пресовы справы – Tlačové správy

ПРЕСОВА СПРАВА:В Пряшові засідав ОСРС. Русины підпорили актівістів проти здобываню ропы і ґазу

Posted by & filed under .

  Пряшів, 3. децембер 2016 В суботу в Пряшові проходило 20-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Платформа міджі собов привітала Крістіну Мойжішову із Розгласу і телевізії Словеньска (РТВС) і так само актівістів, котры розбігли петіцію „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“ (Не вертійте! Хочеме жыти в здоровій країні). 20-те засіданя ОСРС належало головно двом важным […]

Tlačová správa: V Prešove zasadal OSRS. Rusíni podporili aktivistov proti ťažbe ropy a plynu

Posted by & filed under .

V Prešove zasadal OSRS. Rusíni podporili aktivistov proti ťažbe ropy a plynu Prešov, 3. december 2016 V sobotu sa v Prešove uskutočnilo 20. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Platforma medzi sebou privítala Kristínu Mojžišovú z Rozhlasu a televízie Slovenska a taktiež aktivistov, ktorí rozbehli petíciu „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“. 20. zasadnutie OSRS patrilo hlavne dvom dôležitým bodom, ku […]

Médiá o 18. zasadaní OSRS

Posted by & filed under .

  (hrob Adolfa I. Dobrianskeho) Aktuálne ! (ruskeslovo.com) –> www.ruskeslovo.com (sme.sk) —> korzar sme.sk (slovenskyvychod.sk) —> článok od slovenskyvychod.sk (klikni) (teraz.sk) —> článok od teraz.sk (klikni) (teraz.sk) –> článok záujem vlády o rozvoj rusínskeho jazyka (klikni) (24hod.sk) —> článok od 24hod.sk (klikni) (podduklianskenoviny.sk) –> článok (klikni)

Tlačová správa z 18. zasadania OSRS

Posted by & filed under .

Русины собі на будучій рік будуть припоминати Адолфа Добряньского Пряшів, 2. апріля 2016 р. У Пряшові днесь проходило 18-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). За голову русиньской платформы, в котрій суть зъєдинены русиньскы обчаньскы здружіня, професіоналны інштітуції і незалежны актівісты, быв зволеный Мілан Піліп. Міджі найголовнішы пункты проґраму днесь належало проїднаня ближачого ся 200-го […]

Tlačová správa z 18.zasadania OSRS slovensky

Posted by & filed under .

Rusíni si na budúci rok budú pripomínať Adolfa Dobrianského Prešov, 2. apríla 2016  V Prešove sa dnes konalo 18. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Do čela rusínskej platformy, v ktorej sú zjednotené rusínske občianske združenia, profesionálne inštitúcie a nezávislí aktivisti, bol zvolený Milan Pilip. Medzi najdôležitejšie body programu dnes patrilo prejednanie blížiaceho sa 200. […]

Tlačová správa: Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo

Posted by & filed under .

Rusíni schválili program rozvoja. Zvolili si aj nové predsedníctvo Prešov, 3. mája 2015 Počas víkendu sa v Prešove uskutočnilo 15. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Najdôležitejším bodom programu bolo schválenie Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike. Platforma si zvolila aj nové predsedníctvo. Zasadnutie začalo v sobotu slávnostnou časťou. Členovia OSRS  sa stretli pri pamätníku […]

Пресова справа: Русины схвалили проґрам розвитку. Зволили собі і нову презідію

Posted by & filed under .

Русины схвалили проґрам розвитку. Зволили собі і нову презідію Пряшів, 3-го мая 2015 р. Через вікенд в Пряшові проходило 15-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Найважнішым пунктом проґраму было схваліня Проґраму розвитку русиньской народностной меншыны в Словацькій републіці. Платформа собі зволила і нову презідію. Засіданя зачало в суботу святочнов частьов. Членове ОСРС ся стрітили […]

Tlačová správa: Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS

Posted by & filed under .

Rusíni sa stretli so zástupcami RTVS Prešov, 14. február 2015 Dnes sa v Prešove konalo v poradí 14. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS). Medzi dôležité body patrilo stretnutie so zástupcami Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a taktiež podanie informácie o aktuálnom dianí medzi rusínskymi aktivistami a Gréckokatolíckou cirkvou v oblasti zavádzania rusínskeho jazyka do liturgie. Na zasadnutí OSRS […]