Пресова справа: Русины ся днесь стрітли з представителями RTVS

Posted by & filed under .

Русины ся днесь стрітли з представителями RTVS

Пряшів, 14. фебруар 2015

Днесь у Пряшові проходило 14-те засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Міджі важны пункты належала стріча з представителями Розгласу і телевізії Словеньска (RTVS) і таксамо поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов в области заведжіня русиньского языка до літурґії.

На засіданю ОСРС днесь были участны і двоми представителі RTVS, з котрыма Русины діскутовали о русиньскім высыланю в тій верейноправній інштітуції. RTVS у Пряшові репрезентовали Атіла Ловас, директор Центру народностного высыланя і Крістіна Маґдоленова, тім лідерка Редакції народностно-етнічного высыланя Радіа Патріа в Кошыцях. ОСРС в діскузії з представителями RTVS звернув увагу на недостаткы, котры Русины видять у высыланю верейноправной інштітуції про їх народностну меншыну. Окрім іншого были спомянуты пересуны їх высыланя з причіны шпортовых преносів, або брак фінанцій на русиньскы драматізації в радію.  Атіла Ловас пояснив цілкову сітуацію народностного высыланя в RTVS і підкреслив, же за остатні рокы дішло ку навышіню кількости годин русиньского высыланя в RTVS. Нова тім лідерка Редакції народностно-етнічного высыланя Радіа Патріа в Кошыцях Крістіна Маґдоленова участных інформовала о започатых обсяговых змінах в релаціях, котры суть про Русинів в радію высыланы, головно в области высыланя новин, но таксамо повіла о планах на новы релації, што бы конечно мало підняти якость русиньского высыланя і пробудити вешкый інтерес о тото высыланя і у молодшой ґенерації.

Важным пунктом проґраму было і поданя інформації о актуалнім діяню міджі русиньскыма актівістами і Ґрекокатолицьков церьквов на Словакії. Тоту інформацію передали ґрекокатолицькый священик Мілан Ясик із русиньского Общества св. Йоана Крестителя і Осиф Гучко, обидовми членове Архієпархіялного собору, котрый в тім часі проходить в Пряшівскій ґрекокатолицькій архієпархії. Членове ОСРС выразили повну підпору членам того собору, котры хотять просаджовати заведжіня русиньского языка до літурґічного жывота церькви, але і далшы пункты, якы дотуляють ся душпастырьства Русинів в їх материньскім языку.

Петро Медвідь, пресовый говорця ОСРС

Веце інформацій: www.pilip.sk