Пресова справа: Округлый стіл Русинів Словеньска привітав на засіданю Марію Єдлічкову і Віктора Ясаня. До платформы вступила і найвекша русиньска орґанізація

Posted by & filed under .

Округлый стіл Русинів Словеньска привітав на засіданю Марію Єдлічкову і Віктора Ясаня. До платформы вступила і найвекша русиньска орґанізація

Свідник – Пряшів, 25. мая 2014

В суботу 24. мая 2014 р. у Свіднику проходило далше засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). На засіданю платформы тотраз брала участь і Марія Єдлічкова, повірена повніньом задач уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны і Віктор Ясань, повіреный ґенералный директор Словацького народного музею.

Затоже были на засіданю гости, быв управленый і проґрам стрічі. В дополуднім части Русины діскутовали головно о проблематіці русиньского музейницьтва. Членове ОСРС привітали інтерес Віктора Ясаня о тоту проблематіку, котрый потвердив і свойов участьов на засіданю, і Ясаньову намагу о єй рішаня. Повні підпорили його візію розвитку Словацького народного музею – Музею русиньской културы в Пряшові, вєдно з тым але підкреслили, же розвиток музею в Пряшові є лем часточным рішаньом. Русины довгодобо звертають увагу на факт, же в Словацькім народнім музею – Музею україньской културы во Свіднику находять ся артефакты, котры суть матеріалнов дідовизнов Русинів, ні Українців, і той свойой богатой културной дідовизны ся не зрекнуть. О то веце, кідь суть тоты артефакты презентованы як културна дідовизна Українців. Розвиток музею в Пряшові не є направов того ставу і подля ОСРС з проблемом свідницького музею ани не є повязаный. Коло підпоры свойой інштітуції в Пряшові так будуть і дале жадать о рішаня збіркового фонду во Свіднику, включно сканзену.

Пополідне Русины неформално продовжовали в діскузії з Марійов Єдлічковов, котра мала можливость выслухати сі і проблематіку русиньского музейницьтва. ОСРС єй інформовав о найважнішых пунктах, котры мають за потрібне рішати. Міджі тыма пунктами не браковав проблем русиньского школства, головных інштітуцій, котрыма суть наприклад Театер Александра Духновіча, Піддукляньскый умелецькый народный ансамбель, але платформа єй інформовала і о біднім ставі русиньской періодічной і неперіодічной пресы, ці несістематічнім роздільованю грошей комісійов в проґрамі Култура народностных меншын. І зато повіреній повніньом задач уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны одпрезентовали можливый модел, котрый бы міг служыти як предпис, на основі котрого бы в будучности могла комісія фінанції про меншыну ділити. Русинам са минулый рік подарило здобыти підпору і далшых народностей про модел, подля котрого ся уж і тот рік ділили грошы вычленены з державного розрахунку міджі окремы меншыны. Тот модел выпрацовав Петро Штефаняк з орґанізації молоды.Русины. Штефаняк теперь так само з підпоров ОСРС робить на моделі, котрый бы поміг справедливіше ділити пінязі во внутрі меншыны і котрый бы головно мав підпорити основны пріоріты, котры меншына просаджує. Тым бы ся могло опередити і екзістенчным проблемам русиньской пресы ці книжок. Єднако, як і минулый рік, будуть заступцьове Русинів глядати підпору про тот модел у вшыткых меншын. ОСРС Марію Єдлічкову інформовав і о проблемах русиньского высыланя в рамках верейноправной РТВС. Платформа оцінила роботу Марії Єдлічковой, кідьже од єй повіріня пришло до позітівных змін в области фінанцованя меншын але і скорости выбавльованя проєктів.

Марія Єдлічкова свойов участьов во Свіднику потвердила, же ОСРС, котрый зъєдинать русиньскы інштітуції, здружіня але і незалежных русиньскых актівістів, може быти леґітімным партнером в діалоґу зо заступцями державных урядів. Його леґітімность навеце потвердив і Мілан Мнягончак, котрый на суботнім засіданю оголосив, же до ОСРС вступує і найвекша і найстарша пореволучна орґанізація – Русиньска оброда на Словеньску (РОС). Мнягончак став ся єй председом по минулотыждньовім дванадцятім сеймі в Міджілабірцях. РОС дотеперь не хотіла комуніковати з ОСРС. То, жебы ся РОС стала частьов платформы, Мнягончак дав і як єден зо своїх пріорітных пунктів у своїм волебнім проґрамі.

Петро Медвідь, пресовый говорця ОСРС

Веце інформацій: www.pilip.sk