Пресова справа: Дулебу во веджіню Округлого стола Русинів Словеньска вычеряв Андрій Ліґа. Русины ся хочуть обернути і на міністра Лайчака

Posted by & filed under .

Дулебу во веджіню Округлого стола Русинів Словеньска вычеряв Андрій Ліґа. Русины ся хочуть обернути і на міністра Лайчака

Пряшів, 5. апріль 2014

В Пряшові днесь проходило 10. засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Окрім проїднаваня підкладів к вытворіню проґраму про розвиток русиньской народностной меншыны і закона о народностных меншынах собі членове в смыслі порядку засіданя зволили по року нову презідію.

Кідьже ОСРС є платформов, котра хоче окрім іншого зъєдиняти поступ в русиньскім русі на Словакії, дав собі такой коло взнику до порядку засіданя ротуючу презідію, котра має мандат на період єдного рока. Якраз днесь собі Русины верейнов вольбов выбрали своє нове веджіня. В другім році існованя платформы поведе ОСРС Андрій Ліґа, котрый вычеряв у функції Александра Дулебу. Далшыма членами презідії ся днесь стали протопресбітер Марош Прейса, котрый заступать Ґрекокатолицьке архієпіскопство в Пряшові, Даніела Ґаландова з беспрофітовой орґанізації Карпатьскы деревяны церькви і Славомір Гіряк за Клуб Русинів Словеньска, котрый є єдночасно і членом Світовой рады Русинів. За індівідуалных членів быв до презідії зволеный бывшый председа Александер Дулеба, котрый єдночасно зіставать і головным коордінатором а ґарантом выпрацьованя проґраму про розвиток русиньской народностной меншыны. Секретарь і говорця, котры суть таксамо членами презідії, суть волены на період двох років, значіть во своїх функціах до будучого рока зіставають Мілан Піліп і Петро Медвідь. Двоми членове, Ян Липиньскый і Ян Калиняк, значіть депутаты Русинів во Выборі про народностны меншыны Рады влады СР, котры суть членами найвысшого орґану ОСРС „ex offo“, зіставають у своїх функціах до кінце свойой діяльности во Выборі. Новый председа Андрій Ліґа є русиньскый правник і актівіста, котрый довгы рокы жыє і дійствує в Пряшові. В ОСРС є Ліґа і ґарантом робочой ґрупы про область леґіслатівы.

Платформа ся днесь занимала і змінов штатуту Выбору про народностны меншыны Рады влады СР, подля котрой буде мати кажда народностна меншына во выборі лем єден голос. Кідьже такый модел не бере до увагы кількость жытелів приголошеных к окремым народностным меншынам, ОСРС выражать незгоду з тов змінов. ОСРС выпрацує свою позіцію до той зміны, котра буде загнана міністрови Лайчакови, зодповідному за фунґованя Выбору про народностны меншыны.

Русины днесь выразили підтримку і выголошіню Закарпатьской областной рады адресоване Верьховній раді Україны оглядні підпоры русиньского языка як єдного із реґіоналных языків зо 7. марца 2014. ОСРС вірить, же і тото выголошіня може помочі к рішаню сітуації Русинів на Україні, котры там напрік тому, же їх там жыє найвеце на світі, доднесь не были цілодержавно вызнаны як народностна меншына.

Петро Медвідь, говорця ОСРС
Веце інформацій: www.pilip.sk