Пресова справа: Русины міджі собов привитали депутатів. Приготовлюють писмо до Рады Европы

Posted by & filed under .

Русины міджі собов привитали депутатів. Приготовлюють писмо до Рады Европы

Пряшів, 18. януара 2014

В Пряшові в суботу 18-го януара проходило 9. засіданя Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Русиньска платформа продовжовала в роботі на приготовліню проґраму розвитку свойой меншыны на Словакії. Міджі важны пункты проґраму належало привитаня новозволеных депутатів крайского парламенту Пряшівского самосправного краю (ПСК), з котрыма діскутовали о можливостях зліпшыня условій про жывот і розвиток Русинів в тім реґіоні, котрый є їх природнов історічнов теріторійов.

ОСРС на днешнє засіданя посередництвом депутата Петра Крайняка позвав вшыткых новозволеных депутатів ПСК. Позваня прияли Ян Голинка, Станіслав Каганєць, Едуард Вокал і Петро Крайняк, вшткы з коаліції KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD. Свою неучасть допереду оправдали Алена Мадзінова, таксамо з правіцьовой коаліції, Михал Лукша і Еміл Хлапечек зо Smer-SD. Еміл Хлапечек, котрый є таксамо председом комісії ПСК про културу і народностны меншыны, у своїм оправданю выразив, же наперек свойой неучасти має інтерес співпрацовати з ОСРС. Членове ОСРС депутата передложыли свої ключовы пожадавкы, о котрых пак довєдна діскутовали і таксамо собі к окремым пунктом выслухали позіцію заступців крайского парламенту. Депутаты рекомендовали, жебы ОСРС загнав свої номінації на членів окремых комісій, якы дійствують коло ПСК, і спробовав ся так мати там своїх заступців, кідьже членами не мусять быти лем депутаты. Тото бы была про Русинів найліпша можливость, як бы могли на своїх пріорітах робити прямо коло крайского парламенту. Дішло до згоды, же є можливе взаємно співпрацовати і таксамо, же подобна стріча ся може зробити по першім року їх мандату, коли ся може оцінити, што конкретно подарило ся зреалізовати.

По стрічі з депутатами продовжовало рядне засіданя своїм головным наповніньом, і то роботов над зоставльованьом проґраму про розвиток русиньской народностной меншыны на Словеньску. Окрім того днесь округлый стіл повірив свого члена Владиміра Ґерку, жебы загнав припомінкы Русинів к пропозіції Стратеґії державной політікы СР про молодеж на рокы 2014-2020. ОСРС ся зо своїма припомінками оберне і на Раду Европы. Припомінкы Русинів будуть дотуляти ся Четвертой справы і імплементації Рамкового договору на охрану народностным меншын в Словацькой републіці, котру має обовязок тот рік Словеньско подати. Кідьже в тій справі, але і цілково в імплементації того договора, видять Русины недостаткы, свій погляд к тій темі хочуть презентовати і на европскій уровни. Зоставліньом писма быв повіреный Андрій Ліґа, котрый є вєдно з тым і ґарантом ОСРС в области леґіслатівы. Тот приготовльованый документ буде по тзагнаню публікованый.

Петро Медвідь, прес-говорця ОСРС