Становиско Округлого стола Русинів Словеньска ку статям публікованым в новинках Інфо Русин ч. 2 / 2013

Posted by & filed under .

В новинках Інфо Русин ч. 2 / 2013 были публікованы дві статі, в котрых ся чітателі могли стрітнути з інформаціями o ОСРС, якы не суть згодны з реальностьов. Зато хочеме схосновати право на одповідь, яке нам забезпечує параґраф 8 Пресового закона Словацькой републікы.

В статі під назвов „Без вашых орґанізацій може округлый стіл єствовати лем на пів пліну“ шефредакторка цітує Ярослава Поповця, председу Общества св. Йоана Крестителя, котрый повів: „Округлый стіл вышмарив із своїх замірів духовны цінности, о котры ся мы снажыме 70 років… Не виджу в тім нияку реалізацію і помічну руку нашому обществу, ведь ся там абсолутні не говорить о утриманю нашого церьковного обряду, о церьковній проблематіці.“ Реальность є але така, же Александер Дулеба, повіреный веджіньом Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС) на стрічі з РОС в Пряшові ясно повів o. Ярославови Поповцьови, же духовны цінности, яке мать ґрекокатолицька і православна церьков, в тім чіслі і захованя нашого літурґічного языка, суть основов нашой русиньской ідентічности. При выпрацованю проґраму хочеме, жебы кажду область ґарантовали компетентны фахівці. Без волі священиків запоїти ся до творбы прoґраму і роботы ОСРС, мы, як цівільны особы, маме покору перед церьковныма ділами і решпектуєме нашу некомпетентность рішати в тій области. І зато, на посліднім засіданю ОСРС, коли были встановлены ґаранты про области леґіслатівы, школства, професіоналных інштітуцій, медіялной презентації і самосправы, ОСРС не повірив никого про область церьковну, кідьже там такый нихто не быв, што бы тому быв годен робити ґаранта. Зато вызываме о. Ярослава Поповця, членів Общества св. Йоана Крестителя,  але і заступців Православной церькви, жебы ся до нашой роботы запоїли і обробили проґрам охраны і розвитку духовных цінностей Русинів.

В далшій статі під назвов „Русины – творме і не буряйме!“ пан Мірослав Кереканич наперед бісідує, же: „Твердый і барз брудный бой о ґрантовы пінязі ся уж теперь зачав, чого доказом є і вытворіня новой платформы в русиньскім руху – ОСРС… котра застрішує дакотры приватні веджены русиньскы орґанізації заміряны на черпаня ґрантового сістему…“ Ту бы сьме ради упозорнили, же є то циґанство. Округлый стіл Русинів Словеньска од свого вынику ясно декларує, же є одкрытвов платформов і ниґда не буде жадным обчаньскым здружіньом, значіть не є а ниґда не буде орґанізаційов, котра бы могла жадати ґранты. Все верейно декларує, же нехоче черпати жадны ґранты з державной сістемы  але хоче быти платформов, котрой цільом є  коордінація русиньского руху на Словениску і вытвориня концепчной, конзултачной і інформачной платформы русиньскых орґанізацій, професіональных інштітуцій і особностей, котрых актівности суть напрямены на оброжуючій процес Русинів на Словеньску. ОСРС ся хоче напрямити на припомінкованя владных матеріялів і леґіслатівных пропозіцій, котре хотять русиньскы заступцови во Выборі про народностны меншныны Рады Влады СР передавати на його рокованю. Свідчіть о тім факт, же 7-го марца 2013 р. были школам од ОСРС післаны першы матеріялы на крітікованя, котры дотуляють ся годночіня ставу і розвитку нашого школства і котры будуть на Выборі проїднаны. В рамках нашых актівностей хочеме дале вытваряти предпоклады про властны леґіслатівны пропозіції, котры бы мали служыти на зліпшыня позіції і забезпечіти можливість цілкового розвитку нашой меншыны на Словеньску. Чуєме потребу веце засяговати до леґіслатівных процесів і до процесів цілковой творбы условій про жывот народностных меншын на Словениску, бо сучасный став не годнотиме позітівно. А што дотулять ся грошей, якраз наспак. ОСРС не буде  нич черпати з ґрантів. То можуть робити орґанізації, котры суть членами ОСРС, но нє ОСРС. Але подникателі, котры суть членами ОСРС засновають фонд про розвиток русиньской културы. Также не будеме брати з ґрантів, але наспак давати тотым, котры роблять хосенны діла про Русинів.

В тій самій статі пан Кереканич обвинює нашых заступців у Выборы про народностны меншыны Яна Калиняка і Яна Липиньского, котры суть членами ОСРС „екс оффо“, же суть зодповідны за тото, же Русины дістануть менше грошей того року, цілково о 30 тісяч евро. Пан Кереканич і теперь не гварить правду, бо вшыткы добрі знаме, же Русины не мали можливість тото овпливнити. Сума, яка была становена про русиньску народностну меншыну є результатом пропозіції уповномоченого про народностны меншыны і лудьскы права пана Ласла Надя і реальностьов, же на народностны меншыны цілково з причіны шпорованя ішло того року менше грошей, як минулого року. Русины мають у Выборі лем два голосы а не суть тыма, котры можуть штось блоковати.

На конець бы сьме хотіли попросити лем о єдно. Най РОС і єй членови перестануть з обвиньованьом  ОСРС і різныма підозрінями. РОС декларує єднакы цілі, котре мать і ОСРС. Кідь маме сполочны цілі, гледайме і сполочну бісіду і спойме силы ку розвитку нашой народностной меншыны.

За ОСРС обробив Петро Медвідь