Председництво-Predsedníctvo

Posted by .

predseda Peter Štefaňák

tajomník Milan Pilip

 

medvid2

tlačový hovorca Peter Medviď

jozef-tkac

člen zastupujúci organizácie (Divadlo Alexandra Duchnoviča) Jozef Tkáč


členka zastupujúca individuálnych členov Anna Kuzmiaková

člen Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR Milan Pilip (ex offo, nevolí sa OSRS)

člen Výboru pre národnostné menšiny Rady vlády SR Peter Medviď (ex offo, nevolí sa OSRS)

Revízor: Peter Jarinčík