Nositelia Radu

Posted by .

Nositelia Radu Adolfa Dobrianskeho

Osobitná trieda s kolanou

Peter Štefaňák, predseda OSRS, ex offo

Milan Pilip, kancelár radu, ex offo


I. trieda –  veľkokrížnik (великокрестник)


II. trieda – komandér s hviezdou (командор зо звіздов)


III. trieda –   komandér (командор)


IV. trieda –   dôstojník (офіцір)

doc. PhDr. Vasiľ Jabur, CSc., za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskeho jazyka, matričné č. 001

Mgr. Anna Kuzmiaková, za významný prínos v oblasti rozvoja rusínskej tlače a kultúry, matričné č. 002


V. trieda –   rytier (рыцарь)

Mgr. Bogdan Gambaľ, za významný prínos v oblasti rusínskych médií, matričné č. 001