Контакт-Kontakt

Posted by .

e-mail: info(zavináč)okruhly-stol.sk

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska

Jarkova 77

080 01 Prešov

IČO: 53052056

registrované na MV SR pod spisovou značkou VVS/1-900/90-59222

IBAN: SK13 8330 0000 0021 0184 3292