Odborní garanti a zriadené komisie

Posted by .

1. Garant pre oblasť legislatívy – bude určený

2. Garant pre oblasť školstva – bude určený

3. Garant pre oblasť kultúry – bude určený

4. Garant pre oblasť medií – bude určený

5. Garant pre oblasť samosprávy a regionálneho rozvoja – bude určený

6. Garant pre cirkevné záležitosti – bude určený

Výbor pre sčítanie obyvateľov 2021 – predseda Výboru Peter Štefaňák