Odborní garanti a zriadené komisie

Posted by .

1. Garant pre oblasť školstva – bude určený

2. Garant pre oblasť kultúry – bude určený

  • oblasť tradičnej ľudovej kultúry
  • oblasť profesionálneho umenia – divadelné, tanečné
  • oblasť pre múzeá

3. Garant pre oblasť médií (online, print) – bude určený

4. Garant pre oblasť samosprávy a regionálneho rozvoja – bude určený

5. Garant pre cirkevné záležitosti – bude určený

6. Garant pre oblasť práce s mládežou – bude určený

7. Garant pre oblasť mapovania histórie Rusínov – bude určený

Prierezová oblasť legislatívy – bude určený

Výbor pre sčítanie obyvateľov 2021 – predseda Výboru Peter Štefaňák