Комісії-Komisie

Posted by .

Zloženie pracovných skupín OSRS

pre vypracovanie programových téz rozvoja rusínskej národnostnej menšiny

Hlavný koordinátor

Alexander Duleba

1. Pracovná skupina pre oblasť legislatívy

Andrej Liga – garant

Peter Medviď

Peter Krajňák st.

Ivan Bandurič

2. Pracovná skupina pre oblasť školstva

Anna Plišková – garant

Milan Pilip

Marcela Ruňaninová

3. Pracovná skupina pre oblasť kultúry

Vladimír Marušin – garant

Daniela Kaprálová

Milan Mňahončák

Daniela Galandová

Kristián Huňara

4. Pracovná skupina pre oblasť hlavných inštitúcií

Teodózia Lattová – garant

Oľga Glosíková

Daniela Galandová

Daniela Kapráľová

5. Pracovná skupina pre oblasť mediálnej prezentácie

Michal Micenko – garant

6. Pracovná skupina pre oblasť samosprávy a regionálneho rozvoja

Daniela Galandová – garant

Andrej Liga

Michal Sekerák

Peter Sabo

Viliam Bartuš