Odborní garanti a zriadené komisie

Posted by .

1. Historická komisia
koordinátor – Mgr. Ladislav Jasík
– členovia komisie

2. Kultúrna komisia
koordinátor – Ing. Peter Štefaňák, PhD.
– členovia komisie

  • oblasť tradičnej ľudovej kultúry
  • oblasť profesionálneho umenia – divadelné, tanečné
  • oblasť pre múzeá

3. Komisia pre oblasť samosprávy a regionálneho rozvoja
koordinátor
– Michal Sekerák
– členovia komisie

4. Legislatívna komisia
koordinátor
Mgr. Jozef Badida
– členovia komisie

5. Komisia pre oblasť školstva a jazyka
– zlúčená s jazykovou komisiou zriadenou pri Inštitúte rusínskeho jazyka
koordinátorMgr. Kvetoslava Koporová
– členovia komisie

6. Komisia pre cirkevnú oblasť
koordinátor
– Ing. Matúš Dopiriak
– členovia komisie

Dočasný výbor pre sčítanie obyvateľov 2021
– predseda Výboru Ing. Peter Štefaňák, PhD.