Odborní garanti a zriadené komisie

Posted by .

1. Komisia OSRS pre kultúru

2. Komisia OSRS pre históriu